Sala d’Art Jove té una programació d’activitats amb què es donen a conèixer projectes d’arts visuals que fan ús de formats més flexibles d’interacció amb el públic. Així mateix, es realitzen activitats en relació a les exposicions i els projectes de creació, que poden servir per complementar-los, intensificar els seus mateixos processos.
 
Sovint es procura establir col·laboracions amb altres organitzacions per al desenvolupament de les activitats, que poden fer-se en diferents emplaçaments. Com passa amb les exposicions, la planificació de les activitats també s’acostuma a resoldre en el marc del treball en grup dels agents implicats.