Intimitat i política

Activitats
04.06 / 2022 / 11h 00
Sala d’Art Jove - Casal de joves Queix (C/ Rocafort, 236 - BCN)
Imatge gràfica amb informació de l'activitat

INTIMITAT I POLÍTICA
4.06.2022 / 11h
Sala d’Art Jove - Casal de joves Queix (C/ Rocafort, 236 - BCN)
 
 
Actualment, hi ha una tendència a estructurar els discursos artístics entorn del jo. Tot i que qualsevol motor creatiu pot ser vàlid, sovint l’art que neix explícitament de l’experiència del creador pot pecar de concebre els individus com a subjectes únics, alienats i desconnectats.
 
Des de l’art, cal posar en relleu les connexions entre les experiències personals i les condicions estructurals com la classe, el gènere i l’origen. No hi ha malestars aïllats; tots formen part d’un sistema que els provoca, els eixampla i els divideix.
 
Què podem fer perquè els impulsos creatius que neixen de la identitat i la intimitat generin canvis col·lectius? Quins mecanismes expressius podem utilitzar per no incórrer en l’individualisme quan estructurem discursos entorn del jo? D’on parteixen les pràctiques artístiques que contemplen els col·lectius vulnerables? I quina mena de vincles s’hi estableixen? L’art aliena o aprofundeix?
 
 
11h - 12.30h  DEBAT OBERT - Intimitat i política amb Putes Llibertàries i Laia Abril.
 
12.30h - 14h TALLER PRÀCTIC a càrrec de Laia Abril.
 
 
Programa a cura del col·lectiu Bord.