Projecció audiovisual. Espècies d'espais: exercicis sobre la ciutat

Activitats
Muntadas, Iván Argote, Wilfredo Prieto, Leon Siminiani.
02.10 / 2013 / 18h 00
Sala d'Art Jove
Sala Art Jove_espais_2013

..................................................................................................................................................................................

Avant-Sala. Apunts per a una exposició
BLOC # 3 Espècies d'espais: exercicis sobre la ciutat
..................................................................................................................................................................................

Projecció

Treballs de Muntadas, Iván Argote, Wilfredo Prieto i Leon Siminiani

Dimecres, 2 d'octubre 2013. 18.00h
 
Sessió de projeccions amb que es mostra una selecció d’obres d’artistes que posen en relació art i ciutat, evidenciant les esquerdes que s’obren actualment entre les nocions ”espai” i “públic”.

Muntadas, Alphaville e outros, 2011, 9’ 18’’.
El projecte examina la relació entre l’esfera pública i la privada a través dels desenvolupaments urbanístics anomenats gated communities. El video intercala fragments de la famosa pel·lícula de Jean-Luc Godard amb imatges i locucions promocionals del barri residencial d’Alphaville, un espai situat en una zona exclusiva dels voltants de Sao Paulo que ens remet a l’estratificació típica de la ciutat medieval.

Iván Argote, Glup glup (Monumento), 2009, 2’ 58’’.
Part del treball d’Iván Argote consisteix en el que s’han denominat “accions polítiques de baixa freqüència”. Exemples com Glup Glup serveixen per il·lustrar el terme, on l’artista instal·la un bust de Simón Bolívar -un dels herois nacionals de Colòmbia- en el centre d’una font pública de Bogotà. Aquesta reapropiació d’un monument concret a través d’un desplaçament no tan subtil dins de l’espai públic permet una reflexió més general sobre la idea de monument i els seus intentenciones de representació nacional dins d’un àmbit tan codificat com és l’espai públic.

Wilfredo Prieto, Lemon Green, 2011, 1’.
Cortesia de l’artista i NoguerasBlanchard, Barcelona/Madrid.
L’obra de l’artista cubà s’inscriu en la vella tradició de la visualitat directa. Prieto atorga a objectes quotidians nova identitat generant lectures i interpretacions imprevistes que, de manera subtil, trenquen amb l’estandarditzat i allò normatiu. En Lemon Green l’objectiu de la càmera segueix el recorregut d’una llimona calcigada pels components d’una desfilada militar a Cuba. La llimona actua com un obstacle i contrasta amb l’acció política posant en evidència la relacions de poder en un marc públic.

Leon Siminiani, Digital, de la sèrie “Conceptes Clau del Món Modern”, 2003, 6’ 51’’.
Digital és un dels capítols que conformen la sèrie “Conceptes Clau del Món Modern” , dins de la qual Siminiani exposa narrativament els suposats codis i actituds que constitueixen la societat contemporània i que són conseqüència més o menys directa de el “somni americà”. Com el seu propi títol indica, Digital aborda amb ironia distòpica la substitució gradual del món real per un univers digital en el qual desapareixen els ritus de socialització d’antany. En aquesta nova era digital, la col·lectivitat de l’espai urbà ha estat substituïda per la individualitat de l’espai domèstic gràcies a unes xarxes que permeten la hiperconectividad sense l’estrès de la fisicidad relacional.

-
 

Avant-Sala. Apunts per a una exposició és una proposta de l’equip Tutorial 2013, format per Sonia Fernández Pan, Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, Rosa Lleó i Zaida Trallero. Compta amb la col·laboració de Sinapsis/Cristian Añó, Julia Montilla i Eloy Fernández Porta.