Projecció audiovisual. A flote: Economies submergides i precarietat laboral

Activitats
Harun Farocki, Andrew Norman Wilson, María Ruido, Marion von Osten.
05.06 / 2013 / 18h 00
Sala d'Art Jove
Sala Art Jove_flote_2013

..................................................................................................................................................................................

Avant-Sala. Apunts per a una exposició
BLOC # 1 A flote: Economies submergides i precarietat laboral

..................................................................................................................................................................................

Projecció

Treballs d'Harun Farocki, Andrew Norman Wilson, Marion von Osten, i María Ruido.

Aquesta sessió de projeccions permet adquirir una perspectiva més amplia a l’entorn de la situació laboral i econòmica actuals, amb el visionat d’obres de diferents moments temporals i contextos, i que acompanyen als projectes dels artistes seleccionats a la convocatòria Art Jove 2013 dels quals part aquest primer bloc temàtic, Ciprian Homorodean, Adrian Melis, Luca Rullo i Mercè Ubalde.

El visionat comença amb l’assaig visual Arbeiter verlassen di Fabrik (Workers leaving the factory) de Harun Farocki, on l'artista fa un anàlisis del món del treball a partir de les imatges del primer material fílmic de la història del cinema La sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895) dels germans Lumière. I continua amb Workers Leaving the Googleplex, de l’artista americà Andrew Norman Wilson, que constitueix una versió contemporània del mateix film de Lumière, en aquest cas amb comentaris sobre els treballadors de la fàbrica neoliberal.

Posteriorment veurem la pel·lícula ElectroClass de l’artista María Ruido, on utilitza la televisió com a mitjà per generar una crítica reflexiva de les imatges, tot analitzant els canvis en les condicions dels treballadors, des del capitalisme industrial dels anys 80 fins a l’assentament del neoliberalismo dels anys 2000.

L’última peça, The Glory of the Garden de l’artista Marion Von Osten, es presenta a la Sala d’art jove com a primícia a Barcelona i analitza, a través del joc, els canvis interns que ha patit una institució artística. Aquest treball analitza les polítiques empresarials neoliberals actuals i també constitueix una forma contemporània de la crítica a les institucions.

 
-
 

Avant-Sala. Apunts per a una exposició és una proposta de l’equip Tutorial 2013, format per Sonia Fernández Pan, Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, Rosa Lleó i Zaida Trallero. Compta amb la col·laboració de Sinapsis/Cristian Añó, Julia Montilla i Eloy Fernández-Porta.

Sala Art Jove_flote_2013