Anna Vilamú

Artistes
El treball del dol
03.08 / 2022 / 00h 05
Sala d'Art Jove 2022

 
El treball del dol es planteja com una investigació de referents i representacions dels processos emocionals i cognitius derivats de la mort d’una persona estimada. S’aborda a partir del trànsit del dol, amb l’objectiu de relacionar-los i de crear un teixit, un coixí per recolzar-s’hi.
 
Tot i que la mort és un universal i es tinguin en compte els vincles específics amb la persona que ha mort i el seu context, cal posar de manifest que el dol s’estructura i s’elabora de maneres diferents en funció de la societat, la cultura i el sistema de creences personal. Amb el benentès que tota identitat està condicionada i construïda per factors econòmics, socioculturals, de gènere, etc., la meva voluntat és activar aquest procés de recerca a partir d’aquests mateixos condicionants: des de la meva vivència subjectiva, des de l’espai-temps que habito. Per tant, l’interès se centra en la representació cultural contemporània del dol en les cultures occidentals i en les vivències personals i subjectives relacionades amb la qüestió.
 
Per fer-ho, la proposta vol obrir espais que permetin conversar amb persones properes que passen o han passat per aquest procés, revisitar representacions culturals del dol en pel·lícules, sèries, llibres... que potser ja havien vist, però que no havien identificat com a expressions de dol, i trobar-ne de noves; paral·lelament, per posar en context tot això, cal indagar la història de la representació i l’expressió social del dol en les cultures occidentals. Per què no hi ha persones en dol o no són visibles? No en volen parlar o no poden? No hi ha representacions del dol o no es veuen?
 
Acompanyament a càrrec de Marta Echaves.
 
El treball del dol s’emmarca en la col·laboració entre l’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies, i la Sala d’Art Jove.

foto d'un ram de flors