Edu Gil

Artistes
Llumetes
16.05 / 2023 / 15h 09
Sala d'Art Jove
retrat de l'artista amb una de les seves pintures

Llumetes és un projecte que tracta de la infància queer, i pren sentit a partir de dues vies de treball que s’interrelacionen, s’acompanyen i es completen mútuament. D’una banda, es proposa la recerca, la reflexió i la creació d’un nou arxiu d’imatges rescatades en què es reivindiqui la tipologia de la imatge fotogràfica familiar i quotidiana per parlar de les problemàtiques que afecten la família: la construcció de la identitat, la relació amb l’entorn i els altres, el sentit de pertinença, etc. D’altra banda, es proposa una pràctica artística col·laborativa que, partint de la pintura, permeti reenunciar, repensar i activar imatges del passat de manera que es produeixi una interacció amb el món real, l’ara i l’aquí. És una retrospectiva de la infantesa queer de persones amb qui he pogut crear una xarxa de vincles, suport i escolta, que pretén parlar del valor de la memòria, de la col·lectivitat a partir de vivències individuals i de la imatge i la seva potencialitat subversiva contra els esquemes cisheteropatriarcals capitalistes. Aquest espai de diàleg permet convertir el treball artístic en conversa i trobades properes, que s’allunyen de l’intercanvi d’informació fred i del mer tràmit a què ens arrosseguen els temps en què vivim.