Huaqian Zhang

Artistes
Fun Palace 2022
03.08 / 2022 / 00h 09
Sala d'Art Jove 2022
imatge d'una estructura arquitectonica.

 
Aquest projecte és el que ve després d’haver perdut la perspectiva de futur. Fun Palace 2022 explora noves formes de producció de cossos col·lectius mitjançant estratègies de despersonificació. Es tracta d’escriure una història política de la interdependència per conrear la responsabilitat, com un relat pòstum de l’Antropocè, per preguntar-se si la Terra continua sent fèrtil després de l’apocalipsi. El projecte experimenta amb tècniques de desaparició, amb l’abolició de l’excepcionalisme humà, aquesta barrera que separa el jo de l’altre. Intenta esbossar un paisatge de multiespècies, entreteixir una xarxa d’efectes i afectes per compondre una imatge total (espai-temps) a partir d’una lògica relacional.
 
Acompanyament a càrrec d’Eulàlia Rovira.