Joan Antoni Forcadell i Guillem Gasparin

Artistes
Permanència, Oblit, Canvi, Regressió
13.06 / 2023 / 12h 01
Sala d'Art Jove
matge de la planta de l'arros amb el titol del Projecte Permanència, Oblit, Canvi, regressió

Hi ha dues realitats del sud de Catalunya que voregen l’oblit: l’una és el delta de l’Ebre, amenaçat per la regressió física de les seves costes i menystingut a tots els nivells durant dècades; l’altra és el llegat cultural d’aquesta zona, representat per l’obra literària de Sebastià Juan Arbó, un escriptor marginat dins la literatura catalana que té part de la seva obra inèdita en esborranys, manuscrits i mecanoscrits a l’Arxiu Comarcal del Montsià.
 
La proposta que es presenta té l’origen en la recerca arxivística dels materials de creació literària d’un projecte frustrat d’aquest autor, les Noves narracions del Delta. A partir d’aquests documents de treball descoberts recentment, es pretén vincular un discurs crític sobre la situació actual del territori, que connecti la paraula i les geografies en regressió. La textualitat frustrada, descartada i nonada és la matèria primera d’una proposta artística efímera basada en la cartelleria. Consistirà en set plafons amb set cartells diferents, corresponents als set contes inèdits de Sebastià Juan Arbó, situats en set localitzacions diferents del delta de l’Ebre. Els originals d’aquests contes es digitalitzaran i es tractaran gràficament amb eines informàtiques d’edició d’imatge per mitjà de la tècnica de la superposició, a fi de produir cartells amb textualitats sobreexposades i en descomposició.
 
Cada cartell representarà diverses fases de la regressió tant física com de la
memòria, en paral·lel amb la situació del Delta i del llegat del seu autor més emblemàtic: permanència, oblit, canvi i regressió. Al llarg de dotze mesos, aquests cartells s’exposaran a l’aire lliure, a les inclemències meteorològiques i a la previsible acció humana. Es documentarà fotogràficament el procés de degradació dels suports, amb la intenció d’establir un correlat simbòlic entre el deteriorament físic de la proposta artística i l’acció dels agents causants de la destrucció de la memòria del Delta i, de retruc, de l’autor: les institucions públiques, la indiferència de la població autòctona, el turisme i l’acció humana sotmesa a l’escalfament global.