Marc Monllau

Artistes
Our Bench Dialogue
16.05 / 2023 / 15h 10
Sala d'Art Jove
imatge dd'una persona tunejant el mobiliari del carrer

Hi ha una repressió creixent per mantenir l’ordre als espais públics. Els elements urbans permanents estan dissenyats per tenir una funció específica i qui els projecta pot modificar-los amb la intenció de desencoratjar-ne l’ús “indegut”, restringir-lo i reduir-lo. Altrament, l’avaria no està dissenyada: quan una peça de mobiliari urbà es trenca, l’objecte i l’espai que ocupa perden la seva funció. El projecte busca tornar la funcionalitat als espais disfuncionals de la ciutat, suggerint i proposant noves formes d’ocupar l’espai públic que permetin, com a premissa principal, que tothom pugui apropiar-se d’aquest espai. Our Bench Dialogue és un projecte d’intervenció al carrer en què es reparen bancs i es plantegen una sèrie de pròtesis mutables que reivindiquen la desprivatització i descapitalització de l’espai públic urbà, a fi que el ciutadà en sigui el responsable directe.