Maria Estrada

Artistes
Tres desequilibris molt estranys i un munt de coses a perdonar-se
16.05 / 2023 / 15h 45
Sala d'Art Jove
una mà entrant en un forat

Tres desequilibris molt estranys i un munt de coses a perdonar-se és la continuació d’un projecte teòric i pràctic sobre l’espai que hi ha entre l’art i l’esport. Es proposen una sèrie d’obres, accions i instal·lacions en què tant el cos com l’esforç físic i el que políticament connoten formin conscientment i involuntàriament una narrativa. La intenció és fer una aproximació i convidar a repensar aquest espai a partir de les normes socials que dicten la manera en què ens hem de comportar o a partir de la lectura dels prejudicis que fa la societat. El terrain vague entre l’art i l’esport, dos mons separats socialment, és l’origen d’aquesta línia de treball. Tal com el títol indica, són tres desequilibris que sembla que siguin entre l’individu, l’art i l’esport, però només és una excusa per organitzar l’estructura i la metodologia del projecte:
 
Un desequilibri sobre l’impuls.
Un desequilibri sobre l’impacte.
I un desequilibri sobre el soroll.