Art Jove 2020

Convocatòries
Convocatòries Art Jove
04.11 / 2019 / 14h 00
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove. Art Jove 2020

Art Jove 2020
 
L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta les convocatòries Art Jove per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2020. 

Enguany, es tracta de tres convocatòries, les quals s’han simplificat pel que fa a les modalitats: 

-Art Jove Producció, adreçada a la creació de projectes en l’àmbit de les arts visuals, amb 18 premis convocats.

-Art Jove Intercanvi Internacional, adreçada a la realització de residències de formació en art a l’estranger, amb 3 beques convocades.

-Art Jove Mediació, adreçada al comissariat i mediació del programa d’exposicions i activitats de la Sala d’Art Jove, amb una beca convocada.

-

ART JOVE PRODUCCIÓ

Se seleccionaran un total de 18 projectes.
Dotació econòmica: 1.200 € per projecte.

Com a novetat de l’edició d’enguany, no es fa la separació en modalitats.

En cada sol·licitud de projecte, s’hi poden descriure les característiques dels processos que es preveuen impulsar (processos de creació, investigació, educació, edició, intervenció). També es poden indicar les preferències per col·laborar amb alguns dels centres i museus col·laboradors de la Sala d’Art Jove. Museu d’Art Contemporani (MACBA), quant al suport en la investigació en art; Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVIC), pel que fa al suport en l’educació en art; Centre d’Art la Panera de Lleida, quant a les publicacions; Centre d’Art Terres de l’Ebre - Lo Pati, pel que fa a la intervenció en la natura.

La Comissió de Valoració, juntament amb responsables dels centres i museus col·laboradors, proposarà l’assignació a cada institució dels projectes seleccionats segons les característiques dels processos que es preveuen impulsar, així com les preferències que mostrin els artistes. 

ART JOVE INTERNACIONAL

S'atorgaran 3 beques.

-2 beques d’intercanvi internacional per a una estada formativa a Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen (HISK) a Gant (Bèlgica) per un període d’1 mes durant el 2020.

Dotació econòmica: 1.200 € per beca.
(Els artistes seleccionats disposaran així mateix d'un espai d’allotjament, un espai de treball i l’accés a recursos de producció del centre, i participaran del programa oficial de formació de HISK durant l’estada).

-1 beca d’intercanvi internacional per a una estada formativa a Casa Tres Patios a Medellín (Colòmbia) per un període de 2 mesos durant el 2020.

Dotació econòmica: 2.200 €.
(L'artista seleccionat disposarà així mateix d'un espai d’allotjament, un espai de treball i participarà dels programes d’investigació artística i d’intervenció comunitària que desenvolupa Casa Tres Patios en el context de Medellín).

ART JOVE MEDIACIÓ

S'atorgarà  una beca.
Dotació econòmica: 3.600 €.

Aquesta beca s'atorga com a residència d'un any a Sala d’Art Jove a fi de col·laborar en l’elaboració del seu programa comissarial i en la realització de les presentacions, exposicions i activitats amb què es donaran a conèixer públicament els projectes en el marc de la Sala d’Art Jove.

-

Participants:

La convocatòria Art Jove Producció va dirigida a persones interessades a desenvolupar projectes de creació a títol individual o bé agrupades en col·lectius, residents a Catalunya i que tinguin d’entre 16 i 30 anys al llarg del termini de presentació (nascudes l’any 1989 o posteriorment). En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat.

La convocatòria Art Jove Intercanvi Internacional va dirigida a persones interessades a desenvolupar estades formatives en creació a l’estranger, a títol individual, residents a Catalunya i d’edat d’entre 18 i 30 anys (nascudes l’any 1989 o posteriorment).

La convocatòria Art Jove Mediació va dirigida a persones interessades a desenvolupar processos de comissariat i de mediació cultural, a títol individual o bé col·lectivament, residents a Catalunya i d’edat d’entre 18 i 35 anys (nascudes l’any 1984 o posteriorment). En el cas dels col·lectius, almenys la meitat dels membres han de complir els requeriments de residència i d’edat.

La participació a les convocatòries Art Jove Producció i Art Jove Intercanvi Internacional és compatible entre si; una mateixa persona pot presentar-se simultàniament a ambdues convocatòries. En canvi, la participació a la convocatòria Art Jove Mediació no és compatible amb la participació a cap de les altres dues convocatòries.

No s’estableix un límit pel que fa al nombre de propostes de projecte que cada participant vulgui presentar a les diferents convocatòries.

-

Termini per a la presentació de propostes:

Dilluns 4 de novembre a les 14h. de manera presencial.
Dilluns 4 de novembre a les 24h. de manera digital.

Podeu trobar les bases completes de les convocatòries al PDF de bases adjunt.

-

Jurat:

Victor Garcia Tur, escriptor.
Maria Iñigo,  investigadora, curadora i artista.
Regina de Miguel, artista.
Enric Puig, Filòsof i escriptor. Director de La Escocesa.
Roser Sanjuan, gestora cultural i responsable del Servei Educatiu del Centre d'Art la Panera.
Oriol Fontdevila, comissari i membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove.

Secretària: Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de la Joventut.

-

DIA PRESENCIAL DE CONSULTES:

Dijous 17 d'octubre de 10 a 14 h.

Sala d'Art Jove
C. Calàbria 147
08015 Barcelona

-

ALTRES CONSULTES:

artjove.tsf@gencat.cat
93 483 83 61

-

* AVÍS IMPORTANT
PER OBRIR CORRECTAMENT ELS FORMULARIS ELS HEU DE BAIXAR AL VOSTRE ORDINADOR I OBRIR AMB ADOBE READER VERSIÓ 9.1 O POSTERIOR.

Podeu accedir a la versió gratuïta d'Adobe Reader a:
https://get.adobe.com/reader/?loc=es

Si tens problemes per descarregar-te els formularis amb el teu navegador, consulta: 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/

-

BASES I FORMULARIS:

EN AQUEST LLISTAT TROBAREU, PER AQUEST ORDRE, LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES (CATALÀ I CASTELLÀ), ELS FORMULARIS IMPRIMIBLES (PER A PRESENTACIÓ PRESENCIAL) I ELS FORMULARIS EXECUTABLES (PER A PRESENTACIÓ DIGITAL).