Pàgines

Imatge de la costa de Namibia
Convocatòries
20.03 / 2024 / 12h 00
Fundació Tàpies i Sala d’Art Jove
imatge d'unes arrels
Convocatòries
Homesession, Universitat de Barcelona i Sala d’Art Jove
18.03 / 2024 / 14h 00
Convocatòries
12.03 / 2024 / 12h 00
Sala d'Art Jove
plumes d'un anec © NASA Goddard
Convocatòries
06.03 / 2024 / 12h 00
Fundació Tàpies i Sala d’Art Jove
Titol de la convocatòria
Convocatòries
02.02 / 2024 / 12h 00
Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa i Sala d'Art Jove

Pàgines