Pàgines

Convocatòries
Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició, educació. Convocatòria Tutorial.
15.10 / 2010 / 16h 59
Convocatòries
Convocatòria de projectes d'Arts Visuals. Creació, investigació, edició, educació.
30.10 / 2009 / 16h 19
Convocatòries
Convocatòria de projectes d'Arts Visuals. Creació, investigació, edició, educació.
10.10 / 2008 / 16h 33
Convocatòries
Convocatòria de projectes artístics. Convocatòria de projectes deslocalitzats.
15.10 / 2007 / 16h 44
Convocatòries
Convocatòria de projectes artístics, projectes deslocalitzats i projectes de comissariat.
30.10 / 2006 / 16h 53

Pàgines