Art Jove 2017. Resolució de concessió dels premis i beques

Convocatòries
20.03 / 2017 / 00h 25
Sala d'Art Jove

 
RESOLUCIÓ DELS PREMIS I BEQUES ART JOVE CORRESPONENTS A L’ANY 2016

En data 6 de març de 2017, la comissió de valoració dels Premis Art Jove Producció, les Beques Art Jove Mediació i les Beques Art Jove Intercanvi Internacional, nomenada mitjançant resolució de 2 de març de 2017, es reuneix i emet informe-proposta per a l’atorgament dels premis d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració que es descriuen a la resolució TSF/2775/2016, de 2 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels Premis Art Jove Producció, les Beques Art Jove Mediació i les Beques Art Jove Intercanvi Internacional.

En data 14 d març de 2017 es formula la Proposta de Resolució provisional per a la concessió dels premis Art Jove Producció, les beques Art Jove Mediació i les beques Art Jove Intercanvi Internacional.
 
En data 3 d’abril de 2017 finalitza el termini per a la presentació d’al·legacions sense haver-se’n presentat cap.
_
 
D’acord això, s’atorguen els premis Art Jove Producció, les beques Art Jove Mediació i les beques Art Jove Intercanvi Internacional  a les persones a sota detallades.

_

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS ART JOVE PRODUCCIÓ 2016
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la Resolució de Concessió dels premis Art Jove producció 2016:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=104622&idens=1
Per als premis Art Jove Producció a projectes de Creació (10 premis) els seleccionats són:

 • Shani Bar. Testimoni
 • Clàudia del Barrio. Playlist
 • Albert Gironès. Segon Intent
 • Emma Casadevall. Trab Dom
 • Joana Capella. Guanyar-se el pa
 • Roc Domingo. Trànsit
 • Helena Vinent. El objeto de deseo no existe
 • Paula Artès. Infraestructura intangible
 • Cayetano Truyols I Gen Lida. Instant Church 
 • Maria Alcaide. My terrorist lover
   

Per als premis Art Jove Producció a projecte d’Edició (2 premis) els seleccionats són:

 • Miquel Cañellas. El olor de una montaña por dentro
 • Pablo Lerma. Greenfield
   

Per als premis Art Jove Producció a projectes d’Investigació (2 premis) els seleccionats són:

 • David Ferragut i Isabel Barios. Traven/Grothendieck
 • Marta Echaves. There are no more tickets to the funeral
   

Per als premis Art Jove Producció per a projectes d’Intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial (1 projecte) el seleccionat és:

 • Daniel Moreno i Aldo Urbano. Assumpte: una forta intuició
   

Per als premis Art Jove Producció per a projectes d’Intervenció en l’àmbit de la natura i el paisatge (1 projecte) la seleccionada és:

 • Tatiana Muñoz. De la terra al plat

_

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES ART JOVE MEDIACIÓ 2016

Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la Resolució de Concessió de les beques Art Jove Mediació 2016: 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=104625&idens=1

En la modalitat de Beques Art Jove Mediació a projectes de Mediació en residència (2 projectes) els seleccionats són:

 • Irati Irulegui
 • Quim Packard
   

En la modalitat de Beques Art Jove Mediació en Educació (2 projectes) els seleccionats són:

 • Julia Doz i Cristina Garriga. El taller del lector
 • Joan Miquel Gual. Viatge al passat del barri de Sants

_
 
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES ART JOVE INTERCANVI INTERNACIONAL 2016
 
Es fa públic l’enllaç amb la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per la qual es publica la concessió de les beques Art Jove Intercanvi Internacional 2016:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=104629&idens=1

En la modalitat de Beques Art Jove d’Intercanvi internacional (2 projectes) els seleccionats són:

 • Sergio Aitor Monje
 • Bárbara Sánchez

-