Camps d'acció

Exposicions
Aggtelek, Martijn Bessemans, Ramon Brichs i Jordi Morell. Procés de tutoria: Laia Solé
08.06 — 27.07 / 2006 / 21h 35
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_Camps d'acció_2006

Camps d’acció és una incitació al moviment, una invitació a recórrer els territoris comuns a través de la mirada que propicia la creació artística. El conjunt de moviments que es despleguen sobre un espai determinat configura un paisatge complex, amb encreuaments i condicionants múltiples, propicis per repensar les relacions que s’hi estableixen: des de les pautes d’ús i consum del mateix espai, fins a les convencions a l’entorn de la seva representació.

En aquest sentit, Camps d’acció presenta un conjunt d’accions de tempteig, de reflexió, d’exploració, de sostracció i de construcció, que, perpetrades sobre diferents territoris, acaben configurant un nou ordre de les coses, una nova cartografia que discorre en paral·lel a la generada per l’experiència immediata. Som convidats, d’aquesta manera, a recórrer l’itinerari que traça la mateixa producció artística per mitjà d’unes obres que, fent visible allò accidental, descartat i subterrani, interpreten el propi procés artístic com una manera alternativa de relacionar-se amb un espai.

Sala d'Art Jove_Camps d'acció_2006