Les exposicions de Sala d’Art Jove donen a conèixer els projectes que realitzen els creadors  seleccionats a la convocatòria d’Art Jove. Són el resultat de les col·laboracions i el treball que realitza conjuntament amb l’equip de mediadors. durant els processos de tutoria. La dinàmica de treball de Sala d’Art Jove comporta que artistes seleccionats s'incorporin en processos de treball en grup, amb la finalitat de revertir en benefici de la pròpia formació, de generar un espai propici per a la realització de projectes, i  resoldre de les necessitats relacionades amb la difusió i la producció de l'exposició.
 
Les exposicions, per tant, es plantegen com quelcom que reverteix en la formació dels mateixos agents que les produeixen, alhora que es procura articular processos experimentals de mediació amb visitants i públics diversos. Generar processos significatius de producció de coneixements i d’aprenentatge està al centre de les dinàmiques que es creen amb les exposicions de Sala d’Art Jove.