La trama celeste

Exposicions
Guim Camps, lamalavista, Zeyno Pekünlü. Procés de tutoria: Chus Martínez.
26.11 / 2009 — 15.01 / 2010 / 20h 00
Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_La trama celeste_2009

El títol del conte de Adolfo Bioy Casares, La trama celeste (1948), serveix de títol a aquesta exposició de la Sala d’Art Jove, on entre els projectes que es presenten pren protagonisme el joc i el fet lúdic. Tal i com va afirmar el filòsof Johan Huizinga a la seva obra Homo Ludens (1938)– la qual es dedicava a analitzar el joc com a fenomen cultural i que, així mateix, ens serveix per introduir l’exposició:
 
“La realitat “joc” abraça, com tothom s’adona, el món animal i el món humà. Per tant, no es pot basar en cap connexió de tipus racional, perquè el fet de fundar-se en la raó el limitaria al mín dels homes. La presència del joc no es troba vinculada a cap etapa de la cultura, a cap forma de concepció del món. Tot ésser pensant es pot imaginar la realitat del joc, el fet de jugar, com una cosa independent, peculiar, encara que el seu llenguatge no disposi cap mot general per designar-lo. No és possible ignorar el joc. Gairebé tot allò abstracte es pot negar: dret, bellesa, veritat, bondat, esperit, Déu. El que és seriós es pot negar; el joc, no.”
 
El treball a l’entorn del joc, així com els mons paral·lels i les relacions entre aparença i realitat tal i com passa amb el relat de Bioy Casares, serveix als artistes que participen en aquesta exposició per efectuar també un seguit de reflexions a l’entorn de la seva pròpia pràctica i el funcionament del sistema de l’art: Zeyno Pekünlü amb la realització d’un joc web que ressegueix els diferents passos que ha de realitzar una persona procedent d’un país tercermundista per arribar a ser artista –El juego de ser artista de la periferia - ; Guim Camps, amb el desafiament d’invertir en loteria tota l’ajuda de producció, 750€, que es destinen a cada artista seleccionat amb la convocatòria Art Jove –Si guanyo, m’ho gasto tot en loteria- ; i el col·lectiu lamalavista, amb el desenvolupament de diferents dinàmiques de col·laboració amb els artistes que han integrat enguany la programació de la Sala d’Art Jove, i que s’han orientat tant al registre documental com a generar debat a l’entorn de l’art contemporani –Debart ½.