/

Investigació
Belén Generelo, Mar Montobbio, Anna Margo, Marta Bonhora y Alba Aguirre. Projecte investigació Art Jove 2012.
01.01 — 31.12 / 2012 / 14h 04
Sala d'Art Jove_investigació_2012

La barra “/” significa en el llenguatge escrit la divisió entre dos paradigmes. El projecte es fixa especialment en la qüestió de les confluències que es produeixen actualment entre els àmbits de la pràctica artística i l’educativa –els projectes artístics/ educatius-, per iniciar un anàlisi crític de la noció de projecte que actualment emprem, des de les seves fronteres i límits. Es determinen així diferents processos d’investigació, entre els que es contempla realitzar un mapa dels contextos on és possible localitzar la barra “/”; així com generar debat i organitzar processos de transferència de coneixement entre contextos diferents.
-