Assonàncies, Ressonàncies, Dissonàncies i Estridències