OUVERTURE ACTE III

Publicacions
21.09 — 25.10 / 2012 / 12h 42

En el tercer acte d’OUVERTURE, arriben al format expositiu els projectes de creació de Lúa Coderch, Juan Crespo, Eloi Dalmau, Jordi Ferreiro i Adrianna Wallis, es manté actualitzat i consultable l’arxiu de totes les activitats realitzades fins avui i continua en funcionament el dispositiu de missatges sonors dels autors que no prenen part en aquesta exposició.
 
Dues estratègies d’aproximació recorren l’Acte III: l’acció performativa com a reactivador de la capacitat crítica i transformadora de l’acció artística i l’ús de la veu pròpia i aliena en jocs d’usurpació identitària. La seva aplicació provoca subversions del missatge original, aproximacions ficcionals a la realitat i actes personals d’enunciació que plantegen alteracions espacials i paradigmàtiques.
 
A OUVERTURE. Acte III, hi conflueixen reinterpretacions subjectives i crítiques del document i les seves “formes” històriques i mediàtiques (Lúa Coderch i Juan Crespo), accions sobre l’espectador i els objectes artístics que reubiquen el valor i el paper de l’art (Jordi Ferreiro i Adrianna Wallis), i l’enunciació performativa d’àrees sensibles i intermèdies en el binomi públic-privat (Eloi Dalmau).