OUVERTURE ACTE IV

Publicacions
26.10 — 13.12 / 2012 / 19h 00

L’Acte IV d’OUVERTURE presenta quatre projectes, tres de creació, d’Ana Moreno, Paula Giménez i Petia Cervera, i un de la modalitat d’educació, del grup Slide (Joanna Empain, Ricard Escudero i Simonetta Gorga, entre d’altres). A banda de l’exposició,   OUVERTURE. Acte IV   ofereix una sèrie d’accions deslocalitzades relacionades amb el projecte de Petia Cervera. En aquest penúltim acte, com en els anteriors, la sala recull projectes en funció de la seva temporalitat. Amb tot, com a conjunt, les quatre peces que coincideixen aquesta vegada a la sala comparteixen un interès per la pràctica narrativa. Fent servir exercicis com la reescriptura, la traducció o l’escenificació, podem veure com l’acte de construir relats esdevé una estratègia que permet generar nous significats, treballar des de múltiples perspectives o donar més complexitat a l’objecte d’estudi.
 
Un fil conductor entre els projectes és la introducció del mitjà audiovisual com a eina principal per a la reinterpretació. Paula Giménez i Slide s’aproximen a la pràctica documental des dels camps del cinema i el videoart, respectivament; Ana Moreno actualitza un text de P.T. Barnum de l’any 1880 portant-lo al format instal·lació, i Petia Cervera posa en joc la relació entre l’arxiu documental i l’objecte artístic.
 
A Verano, Paula Giménez converteix la vida quotidiana de la seva família, allotjada en la casa d’estiueig, en material en brut per construir una narrativa lúdica. El resultat és una hibridació del llenguatge etnogràfic i artístic que transita entre l’especificitat i la universalitat dels fets que encaminen les nostres vides.
 
Anna Moreno, amb el treball Select the right location, presenta una interpretació d’un capítol del llibre The Art of Money Getting. La seva escenificació generalitzada permet a l’interlocutor reflexionar sobre l’estat del camp artístic contemporani. En el projecte Sublevación de abril, Petia Cervera també indaga sobre el context artístic actual, però des d’un cas específic i localitzat. El projecte es converteix en un cas d’estudi per explorar el seu propi desenvolupament, circulació i disseminació.
 
El projecte d’educació de Slide Encuentros, desencuentros, desvíos presenta Una tarde nos encontramos y arreglamos el trastero, un procés multifacètic que explora els rols d’artista, investigador i educador. En aquesta interacció expositiva el projecte s’interessa per la problemàtica de la representació de la trobada, el diàleg i l’espai intangible de l’aprenentatge.
 
OUVERTURE. Acte IV testimonia com la pràctica artística produeix coneixement a través d’una mirada activa que interpreta, investiga i torna a narrar. Si ho extrapolem, podem considerar el projecte anual d’OUVERTURE com un altre exemple d’aquest procés: el text presenta una mirada que condiciona la interpretació dels projectes que conflueixen en aquest acte.