OUVERTURE ACTE V

Publicacions
14.12 / 2012 — 31.01 / 2013 / 19h 30

Arribem a aquest ACTE V del projecte plural que ha estat OUVERTURE per presentar un projecte d’educació (Taller de Ficció del Poble-sec), dos d’investigació (Leland Palmer / Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belén Generelo, Anna Margo, Mar Montobbio), dos d’edició (Enric Farrés, Quim Packard / Ignasi Prat) i un de creació artística (Bárbara Sánchez).

Com que no per ser els últims són els menys importants —“last but not least”— i tot això haurà estat una simfonia, ens trobem aquí amb acords d’ordre polític, estètic, de crítica institucional i altres que s’han fet ressò del que hem pogut veure en els altres actes i interludis.
La memòria històrica, el valor i la percepció de l’empremta i el document, abordada des de prismes i amb llenguatges diferents, és present en el projecte del Taller de Ficció del Poble Sec o El mundo de los vencedores d’Ignasi Prat, de la mateixa manera que podíem trobar-la a Los anales de la historia de Juan Crespo, en l’ACTE III. Bibliografía de Bárbara Sánchez i Grau d’assistent d’artista professional de Farrés i Packard s’aproximen a la línia de crítica institucional en què se situava The Last Institution, del mateix Packard, amb notes més o menys properes a qüestions relacionades amb l’educació i la professionalització artística respectivament. D’una manera més específica, Leland Palmer a Primer intent se centra en la censura en l’àmbit cultural; potser no en el fons però sí en la forma podríem dir que reprèn aquesta proposta la manera activa i en cert sentit performàtica propera a l’activisme del Memetro de David Proto, en l’ACTE II.

Aquest terreny intersticial i intangible entre l’art i l’educació, i la seva representació raonada, és el centre d’interès de “/”, d’Aguirre, Bonhora, Generelo, Margo i Montobbio, que d’una manera més àmplia i centrant-se en la problemàtica dialògica entre agents ja explorava Slide, en l’ACTE IV.

Tots plegats amb una conseqüent càrrega d’exercici narratiu i de ficció aparent o diàfana, no es podrien establir majors punts d’unió entre els diversos projectes de l’ACTE V, més enllà dels assenyalats i els seus matisos. Volem creure que aquesta particularitat posa al seu torn de manifest la força individual de cada projecte presentat i la coherència de la proposta anual, basada en el conjunt i no en les seves parts, en la interrelació entre actes i interludis, cadascun dels quals no funciona de manera estanca sinó com un tot.

Aquest ACTE V tanca el cicle expositiu de l’any 2012 a la Sala d’Art Jove i dóna fi al projecte OUVERTURE, que ha pretès ser catalitzador del començament i l’evolució dels projectes presentats a la Sala i el punt d’inici del que vindrà després.
Lluny d’una reflexió sobre el procés artístic en si mateix, OUVERTURE s’ha centrat en el procés de treball en el si de la institució que l’acull i en la imbricació dels diversos agents i elements que han format la programació anual. Les publicacions, el bloc i el web de la Sala i els diversos arxius de difusió fan palès aquest procés i pretenen servir com a material.

L’obertura “de quelcom” i l’obertura “a quelcom”. Un quelcom que ens estimem més tancar, per tant, no amb un adéu sinó amb un fins aviat.

Veronica Valentini i Andrea Rodriguez Novoa