OUVERTURE INTERLUDI II Cartografies urbanes

Publicacions
En col·laboració amb l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja
01.02 — 28.02 / 2013 / 13h 09

Cartografies Urbanes és un projecte que parteix de la invitació que l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja ha fet a Sala d’Art Jove pel desenvolupament d’un projecte educatiu conjunt durant l'any 2012. El projecte es desenvolupa al llarg del segon semestre de 2012 a l’Escola Llotja i implica el treball conjunt de dos grups d'estudiants.
 
El disseny del projecte ha estat portat a terme per tres membres de l’equip tutorial de la Sala d'Art Jove 2012, Jose Antonio Delgado, Rachel Fendler i Judit Vidiella en col·laboració amb artistes de la programació Art Jove 2012 i professorat i equip de direcció de la mateixa escola. Pel que fa als artistes, col·laboren en el projecte Aurelio Castro Varela, Ignasi Prat, Mercedes Magrané, David Proto, i el col·lectiu “/” (Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belen Genereco, Anna Margo, Mar Montobbio).
 
Cartografies urbanes té com a finalitat realitzar una aproximació creativa i analítica al context de l’escola, el barri de Sant Andreu. Tot partint dels dilemes i problemàtiques que es plantegen en relació a la noció de cartografia, es parteix de l’anàlisi de concepcions, metodologies i posicionaments teòrics que es donen al seu entorn. A partir d’aquí es procura un posicionament personal i situat per part dels estudiants, per experimentar a partir de les seves eines productives i redimensionar la seva relació amb el context de l’escola.
 
Cartografies urbanes consta d'un programa de sessions de treball a l’Escola Llotja, d'una jornada de debat oberta d'una exposició al mateix centre educatiu i d'una publicació associada.
 
Aquest projecte ha rebut l'ajuda de la Fundació Banc de Sabadell per a a la seva realització.