Travel Notes

Publicacions
Aggtelek.Projecte d'edició Art Jove 2013. Procés de tutoria: Julia Montilla
01.03 — 31.12 / 2013 / 13h 01

 
 
Proposta de publicació del text que serveix de base a la instal·lació The Speaker, que és definida com una “novel·la atmosfèrica”. Aquesta compta amb una instal·lació de 6 pintures a l’oli i una veu en off que envolta l’espai expositiu com si es tractés d’un ambient teatral. Aquesta veu connecta i articula les imatges presents a l’espai, és totes les veus que la ment de l’espectador pot arribar a tenir, amb els seus processos psíquics, una barreja de collages i assamblages d’idees i pensaments d’algú que podria estar a la sala d’exposicions.
 
-