Imatge Projecte Anna Sevilla
Artists
Una espera, que està a punt
01.01 / 2021 / 00h 02
Sala d'Art Jove 2021
imatge projecte Anna Cornudella
Artists
Todo tenía un precio
01.01 / 2021 / 00h 01
Sala d'Art Jove 2021
imatge projecte Alexander Cabeza Trigg
Artists
Canto de los años nuevos
01.01 / 2021 / 00h 01
Sala d'Art Jove 2021
imatge projecte Alexander Arilla
Artists
Homenaje a tu voz
01.01 / 2021 (All day) / h
Sala d'Art Jove 2021

Pages