Pages

imatge d'una magrana de prop
Calls
27.03 / 2022 / 08h 00
Sala d'Art Jove
Imatge d'una magrana amb el nom de la convocatòria
Calls
21.02 / 2022 / 14h 00
Sala d'Art Jove
Imatge Magrana oberta
Calls
Inici del termini d'inscripció en breu
26.01 / 2022 / 11h 20
fragment de la imatge de la convocatòria ART JOVE (part interna d'una figa)
Calls
09.12 / 2021 / 12h 00
Sala d'Art Jove
Imatge de la convocatòria ART JOVE Creació 2022
Calls
Convocatòria
25.10 / 2021 / 14h 00
Sala d'Art Jove

Pages