fragment de la imatge de la convocatòria ART JOVE (part interna d'una figa)
Calls
09.12 / 2021 / 12h 00
Sala d'Art Jove
Imatge de la convocatòria ART JOVE Creació 2022
Calls
Convocatòria
25.10 / 2021 / 14h 00
Sala d'Art Jove
Calls
Conceptualització i coordinació de la Sala d’Art Jove durant l’any 2021
30.11 / 2020 / 14h 00
Imatge gràfica de la convocatòria
Calls
25.11 / 2020 / 00h 54
Sala d'Art Jove

Pages