Júlia Zapata Llargués

Artists
Trash
03.08 / 2022 / 00h 08
Sala d'Art Jove 2022

 
Trash és una recerca sobre les nocions de residu i perifèria, amb la voluntat d’encetar històries que generin un espai que permeti qüestionar les nostres formes de relació amb l’entorn.
 
El projecte pretén investigar diferents metodologies que defugin les lògiques capitalistes, incloent-hi també les del sistema artístic. Per això, la seva formalització es planteja com un híbrid entre l’exposició i el relat, el que és material i el que és virtual, l’interior i l’exterior, amb l’objectiu de diluir les fronteres —materials i formals— de la sala d’exposicions i de la mateixa pràctica artística.
 
A més, aborda la representació d’algunes de les múltiples relacions ecològiques que compartim dins del contínuum naturcultural des d’una perspectiva situada i encarnada —i, per tant, sempre parcial i immersa en l’àmbit material. Es tracta d’una indagació sobre les formes de relatar una intimitat afectiva amb el món, la manera d’afectar-lo i de ser afectadxs.
 
Acompanyament a càrrec de Llapispanc.

Imatge del xamfrà d'un carrer amb un semàfor trencat