Rethinking Public Space

Publications
Publicació del projecte d'investigació
24.04 / 2010 / 20h 57

Publicació en format diari del projecte Performing Públic Space, desenvolupat per Alberto Altés i Marta Serra en el marc d'Art Jove 2009 i amb finalització a principis de 2010. El projecte s'aproxima als processos de producció i transformació de l'espai públic contemporani i a les relacions que sovint sovint s'estableixen entre l'art, la vida quotidiana i l'espai de la ciutat. El projecte, per mitjà d'intervenir en el municipi barceloní de Caldes de Montbuí, tracta de reflexionar sobre la pràctica artística col·laborativa híbrida.
 
Projecte:
Alberto Altés i Marta Serra
 
Procés de tutoria:
Montserrat Romaní
 
Coordinació:
Oriol Fontdevila, Txuma Sánchez i Marta Vilardell
 
Disseny:
Alberto Altés i Marta Serra
 
Traducció i correcció:
L'apòstrof
 
Idiomes:
Català, castellà i anglès
 
Edició:
Sala d'Art Jove
Barcelona, 24 d'abril de 2010
 
Format:
Diari. 24 pàgines
20,5 x 29 cm
Blanc i negre
 
Dipòsit legal:
GI -429-2010