Art Jove 2010 / 2011

Publications
Catàleg dels projectes i exposicions realitzades les temporades 2010 i 2011
31.12 / 2011 (All day) / h

.........................................................................................................................................
(CAT)
 
Art Jove 2010-2011 és un recull de les iniciatives que s’han realitzat a la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya al llarg de dues temporades. La programació s’ha desenvolupat a partir d’una convocatòria pública, de periodicitat anual i circumscrita a Catalunya, que té l’objectiu de seleccionar els projectes que realitzen joves menors de 30 anys en el cas de les modalitats de creació, educació, investigació i edició, i de fins a 35 anys en el cas de la convocatòria per a l’equip tutorial.

Art Jove 2010 i 2011 s’ha generat per mitjà de l'estreta col·laboració amb els agents que  hi han participat. S’ha donat lloc, així, a narracions que segueixen desplegant el potencial experimental de les diferents iniciatives, amb la incorporació de nous punts de vista, relats sobre els processos de treball, línies de continuïtat i valoracions. Al mateix temps, el present llibre inclou i permet resseguir les veus i les posicions de tots els agents que han incidit en l’articulació de les temporades: els responsables polítics, els tècnics de l’administració, els artistes i els productors dels projectes, els tutors, l'equip de gestió, els diferents col·laboradors i el públic.
El llibre incorpora textos de reflexió i anàlisi a l'entorn de l'art emergent a Catalunya per part de Manuel Segade, Frederic Montornés, Glòria Picazo i Jeffrey Swartz.
 
Aquesta publicació s'ha realitzat amb el suport del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA.
 
El projecte Sala d’Art Jove va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la modalitat d’Arts visuals.
 
.........................................................................................................................................
(ES)
 
Art Jove 2010-2011 es una recopilación de iniciativas que se realizó en Sala d’Art Jove de la Generalitat de Cataluña a lo largo de dos temporadas. La programación se ha desarrollado a partir de una convocatoria pública, anual y circunscrita a Cataluña, cuyo objetivo es seleccionar los proyectos que realizan jóvenes menores de 30 años en el caso de las modalidades de creación, educación, investigación y edición, y de hasta 35 años en el caso de la convocatoria para el equipo tutorial.
 
Art Jove 2010 i 2011 se ha generado mediante la estrecha colaboración de los agentes que participan. De este modo, se dá lugar a narraciones que siguen desplegando el potencial experimental de las diferentes iniciativas, con la incorporación de nuevos puntos de vista, relatos sobre los procesos de trabajo, líneas de continuidad y valoraciones. Al mismo tiempo, el libro incluye y permite reseguir las voces y posiciones de todos los agentes que han incidido en la articulaciones de las temporales: los responsables políticos, los técnicos de la administración, los artistas y productores de proyectos, los tutores, el equipo de gestión, los diferentes colaboradores y el público.
 
El libro incorpora textos de reflexión y análisis entorno al arte emergente de Cataluña por parte de Manuel Segade, Frederic Montornés, Glòria Picazo y Jeffrey Swartz.

 
Esta publicación se realizó con el soporte del  Consell Nacional de la Cultura y de  Arts, CoNCA.

 
El proyecto Sala d’Art Jove fue galardonado con ell Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la modalidad’Arts visuals.
 
-