Projecció audiovisual. Past Forward: Narracions sobre ciència i història

Activities
Adam Curtis, Marcelo Expósito, Marla Jacarilla.
03.07 / 2013 / 18h 00
Sala d'Art Jove
Sala Art Jove_forward_2013

..................................................................................................................................................................................

Avant-Sala. Apunts per a una exposició
BLOC # 2 Past Forward: Narracions sobre ciència i història

..................................................................................................................................................................................

Projecció

Treballs d'Adam Curtis, Marcelo Expósito, Marla Jacarilla.

Dimecres, 3 de juliol 2013. 18.00h

Aquesta sessió de projeccions mostra una selecció d’obres d’artistes de diferents generacions que exploren altres maneres d’acostar-se als fets històrics i/o treballar sobre la historia pròpia.

Marla Jacarilla, La improbable veracidad de la historia que estoy narrando (De la serie: Elucubraciones en torno a esa serie de características que debería tener –o no– la literatura del futuro), 2013, 5 min.
El treball de Marla Jacarilla (Alcoi, 1980) es troba a un interstici: aquell espai en el qual s’uneixen art i literatura, realitat i ficció. La improbable veracidad de la historia que estoy narrando, que forma part del projecte Elucubraciones en torno a esa serie que debería tener -o no- la literatura del futuro, suposa un qüestionament històric que parteix de la infància del cèlebre escriptor polonès Witold Gombrowicz per combinar-la amb la seva pròpia. Tot i evidenciant els mecanismes de construcció de la ficció mitjançant una interpel·lació directa a l’espectador, La improbable veracidad de la historia que estoy narrando exposa, per comparació implícita, els mecanismes de construcció de tot relat històric.

Marcelo Expósito, El año en el que el futuro acabó (comenzó), 2007, 12 min.
Amb un treball extens i expandit a l’escriptura crítica, docència, traducció, edició, comissariat, etc. Marcelo Expósito (Puertollano, 1966) explora la interrelació entre art, activisme, política i comunitat. En aquest vídeo interroga el relat instituït sobre el procés de democratització de l’Estat espanyol, que va culminar al moment de les eleccions generals després de la dictadura franquista. Les imatges sobrecodificades dels relats que parlen de la transició “mostren” cada cop menys i impedeixen la comprensió dels fets històrics que representen.

Adam Curtis, It Felt Like a Kiss, 2009, 54 min.
Entre videoart i reportatge polític, el treball d’Adam Curtis (Regne Unit, 1955) constitueix un perfecte exemple de la interpretació de la història a través dels mitjans de comunicació utilitzant les seves mateixes tàctiques de persuasió. Per aquest motiu, ha creat tant nombrosos fans com detractors. Tot i això, no cal dir que el seu peculiar ús del vast arxiu de la televisió anglesa BBC continua essent de màxima influència per a un gran nombre d’artistes contemporanis.

-
 

Avant-Sala. Apunts per a una exposició és una proposta de l’equip Tutorial 2013, format per Sonia Fernández Pan, Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, Rosa Lleó i Zaida Trallero. Compta amb la col·laboració de Sinapsis/Cristian Añó, Julia Montilla i Eloy Fernández Porta.

..................................................................................................................................................................................