Expectatives (future prospect)

Research
Joan Bennassar Cerdà. Projecte investigació Art Jove 2014. Procés de tutoria: Pilar Cruz
01.01 — 31.12 / 2014 / 11h 22
Macba / Sala d'Art Jove
Sala d'Art Jove_benassar_2014

Expectatives (future prospect) 

Expectatives (future prospects) parteix del descobriment a les muntanyes de la zona de Calvià (Mallorca) d'una de les cases Futuro dissenyada per l'arquitecte finlandès Matti Suuronen i objecte d'estudi en el projecte general  Futuro house a Taiwan . Mitjançant un procés de negociació amb els actuals propietaris del mòdul de Calviá s'ha aconseguit la cessió temporal d'aquest habitacle, per a la relització d'un projecte que vol reubicar aquesta arquitectura a la plaça Porta de Santa Catalina (Museu es Baluard de Palma de Mallorca), per a la relització de diferents activitats amb artistes i col·lectius de l'entorn locals.

Mitjançant la reactivació d'aquesta arquitectura, es pretén convertir-la en un pavelló que contingui la documentació generada durant les diferents fases del propi projecte i les activitats, aixì com transformar-la en un contenidor del material documental del projecte Futuro house, del qual algunes de les seves unitats arquitectòniques es troben, encara actualment, repartides pel món amb diferents usos.

Expectatives (future prospects) s'emmarca en la col·laboració entre Macba, Museu d'Art Contemporani de Barcelona i Sala d'Art Jove durant l'any 2014.

Projecte seleccionat a les modalitats de creació i investigació dins la convocatòria Art Jove 2014, i que compta amb la tutoria de Pilar Cruz.
 
-