Art Jove 2009

Convocatorias
Convocatòria de projectes d'Arts Visuals. Creació, investigació, edició, educació.
10.10 / 2008 / 16h 33

La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la convocatòria ART JOVE 2008, de cara a donar suport al desenvolupament de projectes d’arts visuals i creació emergent. ART JOVE 2008 reestructura les modalitats amb que s’ha plantejat la convocatòria en les darreres edicions, amb la intenció de generar un escenari més fluid per a la realització de projectes i la seva presentació en el marc de la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut.

La nova convocatòria proposa noves modalitats així com un canvi en la seva interrelació, a fi de facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals que poden implicar aspectes relacionats tant amb la creació, l'investigació, l’edició, com també l’educació. Així mateix, de cara a l’any 2009 la Sala d’Art Jove estableix una col·laboració continua amb Can Xalant Centre d’Art i pensament Contemporani de Mataró i Hangar Centre de Producció d’Arts Visuals, amb l’objectiu de disposar d’un major suport i recursos de cara a la producció dels diferents projectes que es seleccionin amb aquesta convocatòria.

Convocatòries Art Jove:

Art Jove és la convocatòria anual de la Direcció General de Joventut que té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals i donar suport a joves creadors i productors culturals de Catalunya. Amb els projectes que es seleccionen, la Sala d'Art Jove desenvolupa un seguit de dinàmiques que tenen la finalitat de generar un marc de qualitat per a la seva producció i difusió, així com incidir en la formació i la professionalització dels seus productors.

Art Jove actualitza periòdicament alguns aspectes del plantejament de la convocatòria, amb la voluntat que estigui persistentment en relació amb els interessos i processos de treball dels joves creadors. En aquest sentit, des de l'àmbit de la Sala d'Art Jove es procura aportar plantejaments que incentivin el desenvolupament de processos d’arts visuals innovadors i que puguin ser significatius en el context artístic actual.

Art Jove inclou actualment quatre modalitats de projectes relacionats amb les arts visuals: creació, investigació, edició i educació. Així mateix, es realitza també la convocatòria Tutorial, adreçada a agents culturals interessats en planificar i desenvolupar dinàmiques de producció, formació, difusió i mediació per a la Sala d'Art Jove.