Avant-Sala. Apunts per a una exposició

Avant-Sala. Apunts per a una exposició funciona com un lloc de treball continu que es construeix en paral·lel a la gestació, la definició i el desenvolupament dels projectes seleccionats aquest any en la convocatòria Art Jove 2013. Per això hem decidit alterar estratègicament el comportament habitual de la sala i intercanviar les seves funcions com a espai expositiu per un espai de treball, amb un rol més actiu, d'intercanvi basat en una suma d'activitats. El discurs comissarial no es tradueix tan sols expositivament, sinó que donarà forma a una sèrie d'activitats que sorgeixen de diverses categories comunes als projectes guanyadors de la convocatòria d'aquest any.

Avant-Sala. Apunts per a una exposició, com el seu títol deixa entreveure, proposa un recorregut previ que finalitzarà en una exposició en la qual tindran cabuda simultàniament tots els projectes, evidenciant un marc de producció comuna a tots, com és la mateixa convocatòria de la Sala d'Art Jove. Durant aquesta primera etapa, la Sala es transforma en un espai dinàmic per acollir els tres tipus d'activitats que donaran forma al programa d'aquest any; espai de debat gràcies a una sèrie de taules rodones, un espai de projecció amb la difusió de diversos materials audiovisuals i espai de diàleg a través d'una sèrie d'entrevistes amb els artistes.

Avant-Sala. Apunts per a una exposició és una proposta de l’equip Tutorial 2013, format per Sonia Fernández Pan, Maria de Pfaff, Beatriz Escudero, Rosa Lleó i Zaida Trallero. Compta amb la col·laboració de Sinapsis/Cristian Añó, Julia Montilla i Eloy Fernández Porta.

Avant-Sala. Apunts per a una exposició articula un entorn per a la producció dels projectes seleccionats a la convocatòria Art Jove 2013 corresponents a: Adrià Ciurana; Aggtelek; Laura Aixalà, Mirari Echavarri i Maria Maggi; Manuel Christoph Horn; Anna Dot; Alícia Kopf; Ferran Lega; Adrián Melis; Luca Rullo; Isadora Willson, Juan Pablo Martínez, Constanza Jarpa; Pedro Torres; Rafel Forga; Ciprian Homorodean; Pratipo (Raul Nieves, Nuria Conde); Azahara Cerezo i Mario Santamaria; Mercè Ubalde i el col·lectiu Mano en garra (Ana Llorens, Adri Galindo, Alfonso Fernández i Begonya Garcia-Garcia.

Al primer bloc A flote: Economies submergides i precarietat laboral, es proposa un debat entorn a la situació laboral i econòmica actual. El punt de partida s’estableix a partir dels projectes que actualment estan desenvolupant els artistes Ciprian Homorodean, Adrian Melis, Luca Rullo i Mercè Ubalde.

En els darrers anys, l’art contemporani ha actuat de diverses formes en relació a la situació política i econòmica. A la denúncia directa cap a la relació entre explotador i explotat, que ja caracteritzava l’art dels anys 60 i 70, actualment se li suma un tipus de treball més centrat en una nova capacitat per imaginar estructures alternatives a unes condicions insostenibles, així com per reflexionar sobre certes polítiques neoliberals a través de la imitació dels seus funcionaments. Es tracta de projectes que repensen al mateix temps l’espai polític de l’activitat artística. Participen de l’actualitat i permeten alhora analitzar el treball de l’artista com un “fer” productiu.

El segon bloc, Past Forward: Narracions sobre ciència i història es planteja a partir dels projectes dels artistes Rafel Forga, Manuel Christoph Horn, Pedro Torres i Alicia Kopf.

Actualment, un gran nombre de pràctiques artístiques utilitzen les metodologies pròpies dels arqueòlegs o dels historiadors: reviuen tecnologies obsoletes, pensen modernitats alternatives i investiguen sobre aquells personatges que han quedat relegats al marge de les grans narracions. Rafel Forga, Manuel Christoph Horn, Pedro Torres i Alicia Kopf sotmeten símbols, valors i esdeveniments del passat a escrutini per comprendre que no existeix una història amb majúscules, sinó multitud de relats que poden tenir grans dosis de ficció i especulació. Tots comparteixen la manera de treballar: investiguen, treballen amb documents del passat i amb arxius per tal de promoure interpretacions crítiques de la història.

Amb Espècies d'espais es posa en relació art i ciutat. Es prenen en consideració diferents modus operandi amb què des de l’art contemporani s’evidencien les esquerdes que s’obren actualment entre les nocions ”espai” i “públic”. Aquest bloc s’estableix a partir dels projectes dels col·lectius formats per Consantza Jarpa, Juan Pablo Martínez, Isadora Wilson; i per Azahara Cerezo i Mario Santamaría.

La ciutat, com a hàbitat naturalitzat de l'ésser humà, sempre ha estat un dels focus principals d'anàlisi de les pràctiques artístiques contemporànies, i encara més especialment en els últims anys. En un moment com l'actual, la característica “públic” que definia els espais urbans es va desvetllant com una mena d'il·lusió, o un fracàs o una disputa permanent. La ciutat, més que no pas aquell espai de socialització i convivència compartida, s'ha convertit, parafrasejant el cèlebre eslògan de Barbara Kruguer, en un camp de batalla.

El segon bloc, Desobediències: acciones fora de l’ordre es planteja a partir dels projectes dels artistes, Ana Llorens, Adri Galindo, Alfonso Fernández, Begonya Garcia-Garcia; Laura Aixalà, Mirari Echávarri, Maria Maggi; Pratipo (Raul Nieves i Nuria Conde).

La institució educativa, la política i el sistema de l’art són els àmbits en els que incideixen tres dels projectes d’aquest any a la Sala d’Art Jove. Amb el quart bloc d’activitats d’Avant-Sala volem dur a terme una reflexió entorn del paper de l’art com a espai de lluita en el què es visibilitzen les diferents estructures de control. Aquestes intervencions són “intervencions agonistes” –en les paraules de Chantal Mouffe-, que no busquen el consens sinó el dissentiment, revelant així “tot allò reprimit pel consens dominant”.