Lía Pérez Cruz

Artistes
Treure ferro
03.08 / 2022 / 00h 03
Sala d'Art Jove 2022

 
En aquest moment penso en el verb llaurar. Vull parlar de com ens adonem de quines capes de terra i d’experiència humana existeixen. Esquerdades, sedimentades. I vull parlar de com es guarda aquesta informació històricament. Quina informació? En la meva primera exposició treballo amb el ferro. Però no m’agrada la robustesa que li dono. Aprenc del material. Si no el galvanitzo i, per tant, no porto un procés de mort dels bacteris, apareixen un munt de capes d’oxidació. M’agrada l’oxidació!
 
Acompanyament a càrrec de Marc Navarro.

dibuix fet amb un boligraf i a sobre la paraula odio