Podcasts. Espècies d'espais: exercicis sobre la ciutat

Premsa
Avant-Sala. Apunts per a una exposició 2013
09.10 / 2013 / 02h 00

Comentaris a la ciutat pantalla és el projecte que Azahara Cerezo (Girona, 1988) i Mario Santamaría (Burgos, 1985) presenten en la Sala d'Art Jove. A la manera d'un assaig visual aquest treball de cinema expandit, combina imatge flux, arquitectura i ciutat gràcies a la confluència d'aquelles imatges que circulen per la xarxa i els plantejaments teòric-poètics de Rem Koolhas en el seu assaig Ciutat genèrica, per a un projecte que té dos espais de circulació. D'una banda, Comentaris a la ciutat pantalla, funciona de manera "on-line" a temps real incorporant-se al mitjà del que pren el seu material audiovisual; per l'altra, es presentarà en forma de dispositiu expositiu sense per això perdre aquesta dimensió de temporalitats presents, juxtaposades i paral·leles que caracteritzen la xarxa, un espai on "flaneur" i "voyeur" es combinen per donar com resultat un subjecte contemporani que també observa i passeja,  però des de la fragmentació i interrupció contínues dels dispositius tecnològics.

Isadora Willson, Juan Pablo Martínez, Constanza Jarpa, Miquel García. El col·lectiu Proyecto Atlas ens parla del seu projecte. Amb diverses actuacions al barri de l’Eixample, Atlas proposa una tornada a l’espai físic. Amb la col·laboració indispensable del veïnat, el col·lectiu pretèn cercar noves formes d´ús i habitabilitat de l´espai públic.

Azahara Cerezo i Mario Santamaría 8.36'
Atlas 9.55'