OUVERTURE

Publicacions
Publicació Art Jove 2012
01.03 / 2013 / 23h 38
Sala d'Art Jove

OUVERTURE Publicació Art Jove 2012, és un recull de les iniciatives que es van realitzar a la Sala d’Art Jove al llarg de la temporada 2012. La programació es va desenvolupar a partir d’una convocatòria pública, de periodicitat anual i circumscrita a Catalunya, que va tenir l’objectiu de seleccionar projectes d'artistes joves menors de 30 anys, en el cas de les modalitats de creació, educació, investigació i edició, i de fins a 35 anys en el cas de la convocatòria per a l’equip tutorial.

El programa OUVERTURE 2012 va ser una proposta de l'equip tutorial format per: José Antonio Delgado, Fito Conesa, Judit Vidiella, Francisco Peinado, Rachel Fendler (Cultural Nodes) Andrea Rodríguez i Verónica Valentini.

Artistes participants: Lúa Coderch / Juan Crespo / Eloi Dalmau / Jordi Ferreiro / Paula Giménez / Mercedes Mangrané / Anna Moreno / Quim Packard / David Proto / Barbara Sánchez / Adrianna Wallis / Alba Aguirre, Marta Bonhora, Belen Generelo, Anna Margo, Mar Montobbio / Laura Benítez, Alicia Escobio, Lola Lasurt / Aurelio Castro Varela / Joanna Empain, Ricard Escudero, Simonetta Gorga / Enric Farrés & Quim Packard / Ignasi Prat / Petia Cervera
 
-