Classes de memòria: d'un projecte creatiu a un projecte educatiu. D'un projecte educatiu a un projecte creatiu

Publicaciones
Publicación de la exposición "Classes de memòria: d'un projecte creatiu a un projecte educatiu. D'un projecte educatiu a un projecte creatiu" (Clases de memoria: de un proyecto creativo a un proyecto educativo. De un proyecto educativo a un proyecto crea
03.03 / 2010 / 20h 50