Albert Gironès. La teoria definitiva (2018/2020)

Artistas
Tutoria a càrrec de David Bestué
04.05 / 2020 / 02h 00
Projectes Art Jove 2020
Sala d'Art Jove

Projectes Art Jove 2020

Sala d’Art Jove presenta els projectes seleccionats en la convocatòria 2020, juntament amb els processos de tutoria dels quals participen amb l’acompanyament de diferents professionals del sector artístic. Com a novetat enguany els 18 projectes seleccionats per a ser desenvolupats durant la temporada, compten amb un tutor o tutora escollit conjuntament amb l’artista i l’equip de mediació 2020 format per pli-é collective, que es farà càrrec de la programació pública.

-

Albert Gironès
La teoria definitiva (2018/2020)

Aquest projecte proposa el desxifratge d'un mural del món virtual del videojoc “Grand Theft Auto V” a través dels relats populars relacionats amb el fenomen ovni de la part nord-occidental de l'illa de Mallorca.
La pràctica artística d’Albert Gironès és contextual amb els llocs on es desenvolupa, indagant en aquelles històries populars, mites, i rumors més o menys fantàstics que els defineixen. Partint de referències locals, treballa encadenant idees, relats i coincidències; per tal d’activar idees que relacionades amb la ficció́, la fe i el fracàs, s’oposen a les hegemòniques nocions del real, el verídic i l’exitós.

-
 

Sala d'Art Jove

-

Tutoria a càrrec de David Bestué
 
David Bestué és un artista visual interessat en les relacions entre l'art i l'arquitectura. Ha fet treballs sobre Enric Miralles i la Història recent de l'arquitectura i enginyeria a Espanya. Un altre dels seus focus d'interès és la relació entre l'escultura i el llenguatge, visible en algunes de les seves exposicions com a “Piedras y poetas”, en la galeria Estrany del Bri (Barcelona, 2013); “Realismo”, en La Capella (Barcelona, 2014), “La España Moderna” en García Galería (Madrid, 2015) i “ROSI AMOR”, en el Museu Reina Sofia (Madrid, 2017).

-