Nil Joan

Artists
Evitar l’habitar
01.01 / 2021 / 00h 20
Sala d'Art Jove 2021

Evitar l’habitar vol emfasitzar sobre l’espai i el disseny de la ciutat de Barcelona i de la rodalia. Es proposa fer descobrir o forçar a trobar aquests espais que surten fora del control. Entendre la ciutat a partir de sentir que se’n forma part. Es tracta de formar-ne part de manera activa, perquè la visió del treball sigui el més honesta possible amb la realitat. Per això, el plantejament d’aquest treball és viure els espais que generalment no són freqüentats per a les persones de peu, entendre una ciutat amagada dins la ciutat: vies d’entrada i de sortida, descampats, límits perifèrics, etc.
 
Un dels punts més important del projecte és la transformació que va suposar per a la ciutat l’organització de l’Olimpíada del 1992 i el gran reflex que va imprimir a la ciutat que coneixem actualment. No em centro en la falsa visió que ens intenten fer creure, sinó en tot allò que no es deixa veure de manera tan explícita. Aquest rumb, el qual ens porta al nou ordre urbà, en què predominen la destrucció del concepte rural, els espais neutres, sense identitat, la verticalització de l’espai, la separació dels individus i la vigilància desmesurada a causa de la por.

Imatge del Projecte de Nil Joan